Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Facebook
Flickr
« God jul! | Main | Sulten på gavekort? »
onsdag
jun012011

Gratulerer til vinnerne!

 

Da er trekningen gjennomført og vi ønsker å gratulere Ada-Mari Sand Lien, Isabella Pareliussen & Kenneth Busch aldeles så mye som vinnere av gavekort på mat & drikke for to personer her hos oss!

Et stort & hjertelig takk går ut til alle som deltok i konkurransen! :)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Best Dating Sites
    Steinovnen Bar & Pizzeria - Blogg - Gratulerer til vinnerne!
  • Response
    Response: Poker88
    Steinovnen Bar

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>