Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Facebook
Flickr
« Din tilbakemelding ønskes! | Main | Sunnmørsposten skriver om Elin Sofyes konsert på Steinovnen. »
fredag
sep102010

Steinovnen omtales av Radio Ålesund.


"Når det endelig er helg så passer det med en skikkelig godbit! Pizza bakt i steinovn er en opplevelse og i Ålesund finnes der kun en plass der du får ekte stenovnsbakt! Er du ute etter en musikkopplevelse etter en grå uke, kan du lett kombinere dette på Steinovnen i helgen!"

Les resten av artikkelen her. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>