Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Facebook
Flickr
« Steinovnen omtales av Radio Ålesund. | Main
tirsdag
apr062010

Sunnmørsposten skriver om Elin Sofyes konsert på Steinovnen.

Artist og gjester intervjues av Sunnmørsposten.

"- Jeg likte godt både oppvarminga og hovedartisten. Elin Sofye Rabbevåg har fin balanse mellom tekst og melodi i låtene sine. Og flinke musikere. Jeg er imponert, sier Ingunn Westre etter at applausen etter siste låten stilnet av.

Det var fint å sitte her og lytte. En behagelig atmosfære, legger Sunniva Westre til."

Les resten av artikkelen her. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>