Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Flickr
Facebook
Anbefalt.no

Hjelp oss vokse ved å skrive en omtale på Anbefalt.no!

 

« 07.06.14 RAM | Main | 24.05.14 Zeltic »
mandag
mai262014

30.05.14 Litterærsalong Anders Bortne kl 20 oo

Avistegner Bård Anderssen tegner en karikatur av en skjeggete og turbankledt bussjåfør. Men en redaksjonell tabbe gjør at alle tror den skal forestille profeten Muhammed. 

Anders Bortne (opprinnelig fra Ålesund, bor i Oslo) er aktuell med romanen "Karikaturen". I følge forlaget "en neglebitende kjærlighetshistorie. En oppvekstskildring om livet i skyttergraven mellom skilte foreldre. En roman om hvordan et menneskes livshistorie blir bestemt av andre krefter enn sine egne." 

Han bokbades av journalist Bjørn Vatne, det blir gjennomgående god stemning, hyggelige folk, høy- og lavkultur om hverandre, akkurat slik du liker det.

Gratis inngang!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>