Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Flickr
Facebook
Anbefalt.no

Hjelp oss vokse ved å skrive en omtale på Anbefalt.no!

 

« 05.07.14 DAVE FIELD | Main | 14.06.14 Lillian Iversen Trio »
fredag
jul042014

28.06.14 FULL TILT

FULL TILT:

RUNE HAUGLAND: gitarer, vokal
RUNE RØNVIK: bass, hovedvokal
FREDDY STRØM: trommer, vokal
FULL TILT er reinspikka rock`n roll med hovedsakelig covermateriale fra f.eks. acdc, the black crowes, danko jones, stones, lizzy, stage dolls, whitesnake, zz top m.m.
Bandmedlemmene har ellers spilt med/spiller i:
Wasteland Rocks, Gil Edwards`knuckleheads, Little Big, swamp medicine, Maximum Plugged, Innocent Look, Jørn Lande, Roy Robinson group + + …

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>