Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Flickr
Facebook
Anbefalt.no

Hjelp oss vokse ved å skrive en omtale på Anbefalt.no!

 

« 30.05.14 Litterærsalong Anders Bortne kl 20 oo | Main | 20.04.14 Peter Rønning »
tirsdag
mai202014

24.05.14 Zeltic 

 

Zeltic er et sentralt band i gammelpopmiljøet i Ålesund, og har eksistert siden tidlig på 70-tallet.

Flere av medlemmene har faktisk vært med siden bandet ble startet opp. 
Tre av gruppens medlemmer var også med i styret i Gammelpopens Venner.

I perioder har bandet ligget i dvale, men de siste årene har de våknet til live igjen og har øvd jevnt og trutt og og opparbeidet seg et solid reportoar som bl.a. omfatter ;

The Beatles, The Hollies, Dr Hook, Creedence CR, Bob Dylan, Smokie, The Troggs, Eagles osv. osv. 

Med andre ord, - solid og velklingende gammelpop.

Zeltic er kjent som ballademestrene fremfor noen, og er blitt berømma for sin flerstemte sang.
– både hårfarge og sangen har gitt dem navnet gammelpopens svar på Sølvguttene.

Dagens besetning er:
Arne «Mata» Marstrander, Sverre Osnes, Håvard Almås, Harald Krogen, Per Skuseth og Kåre Synnes

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Domino QQ
    Steinovnen Bar

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>