Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Flickr
Facebook
Anbefalt.no

Hjelp oss vokse ved å skrive en omtale på Anbefalt.no!

 

« 30.05.14 Litterærsalong Anders Bortne kl 20 oo | Main | 20.04.14 Peter Rønning »
tirsdag
mai202014

24.05.14 Zeltic 

 

Zeltic er et sentralt band i gammelpopmiljøet i Ålesund, og har eksistert siden tidlig på 70-tallet.

Flere av medlemmene har faktisk vært med siden bandet ble startet opp. 
Tre av gruppens medlemmer var også med i styret i Gammelpopens Venner.

I perioder har bandet ligget i dvale, men de siste årene har de våknet til live igjen og har øvd jevnt og trutt og og opparbeidet seg et solid reportoar som bl.a. omfatter ;

The Beatles, The Hollies, Dr Hook, Creedence CR, Bob Dylan, Smokie, The Troggs, Eagles osv. osv. 

Med andre ord, - solid og velklingende gammelpop.

Zeltic er kjent som ballademestrene fremfor noen, og er blitt berømma for sin flerstemte sang.
– både hårfarge og sangen har gitt dem navnet gammelpopens svar på Sølvguttene.

Dagens besetning er:
Arne «Mata» Marstrander, Sverre Osnes, Håvard Almås, Harald Krogen, Per Skuseth og Kåre Synnes

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>