Hjelp oss med å spre ordet

Trykk på lenkene under for å hjelpe oss med å bringe mer trafikk til denne siden.


Flickr
Facebook
Anbefalt.no

Hjelp oss vokse ved å skrive en omtale på Anbefalt.no!

 

« 28.06.14 FULL TILT | Main | 07.06.14 RAM »
fredag
jun132014

14.06.14 Lillian Iversen Trio

Lillian Iversen Trio består av tre rutinerte musikere – 
Lillian Iversen sang/keyboard, 
Arild Kvenseth – steelgitar/akk.gitar/sang og 
Kåre Synnes – el.gitar/akk.gitar/sang.

Lillian Iversen er fra Vigra og har tidligere samarbeidet med diverse internasjonale rapartister, som for eksempel FLA the Ripper (Senegal), og Bobby Boy og Lou Castro (Norge og Storbritannia).
Hun har også utgitt sitt eget album ”Sette mej på toget”, hvor noen låter på denne er spilt på NRK P1.
Lillian sin låt ”Just a call” har også solgt hele 10.000 eks. i Kina. 

Arild Kvenseth er fra Sykkylven og har en allsidig musikkbakgrunn – han er en av de mest rutinerte steelgitarister i landet og har vært med i en rekke band, både proffe og amatørband: Avanti, South Beach Boys, P.Coin Band, PK & Dansefolket, Vestnorge osv. og har spilt sammen med bl.a. Bjøro Håland, Teddy Nelson, Vassendgutane, Sunnmøre Baarelag osv osv.
Kåre Synnes er fra Vigra og har spilt i en rekke band, mer og mindre sammenhengende siden midten på 60-tallet. Her kan nevnes The Shades, Choice, Club7, Tunnelbandet, BraNok etc.
Lillian Iversen har et bredt repertoar som spenner over rock, gammelpop og country & western. Flere av låtene er også skrevet av Lillian Iversen.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>